Walne zgromadzenie Delegatów

W październiku 2017 r. Zarząd Towarzystwa Miłośników Wrocławia planuje zwołanie Walnego Zebrania Delegatów. Informujemy, że każde ogniwo TMW będzie mogło wydelegować jedną osobę na 10 członków opłacających składki. W związku z powyższym prosimy o opłacenie składek członkowskich z uwagi na liczenie ilości osób mogących być reprezentantami swoich klubów, komisji , sekcji.

Termin upływa w dniu 30 lipca 2017 r.

You can leave a response, or trackback from your own site. TEST

Skomentuj