Galeria Małgosia

Galeria Małgosia rozpoczęła swoją działalność 3 lata temu. Od początku chodziło o to, aby odwołując się do podstawowego celu statutowego Towarzystwa, nawiązać wprost do idei założycieli TMW, złożyć im hołd a także przenieść ich w czasy współczesne.

Ambicją Galerii jest wyrabianie w mieszkańcach, zwłaszcza młodych, szacunku do osiągnięć wybitnych miejscowych twórców. Placówka nie tylko promuje artystów i ich dzieła. Galeria wpisuje się w najchlubniejsze karty TMW.

Galeria Małgosia ma na celu promocję młodych artystów Wrocławskich.
Osobny wątek stanowią projekty artystyczne i działania promocyjne na zewnątrz.