Sekcja Dawnej Polonii Wrocławskiej

Sekcja aktualnie liczy 7 członków, w tym cztery osoby to członkowie Dawnej Polonii Wrocławskiej. W ostatnim okresie zmarło 8 osób. Wszyscy byli działaczami organizacji polskich we Wrocławiu w okresie międzywojennym.

Stałe działania Sekcji:
- organizowane były comiesięczne „spotkania wtorkowe” w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Miały one charakter organizacyjno-towarzyski.
- w styczniu 2004, 2005, 2006 i 2007 roku miały miejsce uroczyste, tradycyjne spotkania noworoczne ( ich tradycja sięga połowy XIX wieku) z udziałem wszystkich członków Sekcji, tj. mieszkających również poza Wrocławiem. Jak zwykle choinka , opłatek z życzeniami, śpiewanie kolęd, występy artystyczne ( głównie młodzieży z zaprzyjaźnionych szkół), wspólny gorący posiłek. Dzięki pani dyrektor Halinie Wiśniewskiej i p. Ewie Skrzywanek byliśmy gośćmi w Szkole Podstawowej im. Anny Jasińskiej
- wśród członków Sekcji kontynuowana była samopomoc, tj. w miarę potrzeb i własnych możliwości odwiedzano i udzielano pomocy potrzebującym jej członkom. Głównie czyni to najmłodsza z Sekcji Anna Jankowska, ona też pamięta o naszych zmarłych, zapalając znicze na ich grobach i umieszczając znak Rodła w Święto Zmarłych.
- kontynuowano (głównie p. Alicja Zawisza) upowszechnianie wśród społeczeństwa dziejów Polaków we Wrocławiu od końca XIX wieku do 1945 r. W okresie sprawozdawczym położono nacisk na upowszechnianie Prawd Polaków. W szkołach i wśród dorosłego społeczeństwa ( przewodnicy PTTK, Klub Inteligencji Katolickiej, klub seniora Politechniki Wrocławskiej, Klub Muzyki i Literatury, Klub Słowa i Obrazu i Civitas Christiana). Alicja Zawisza wygłaszała odczyty, rozdawała ulotki z Prawdami Polaków, eksponowała wystawy oświatowe dot. tych zagadnień, w sumie przeszło 100 odczytów i spotkań. W spotkaniach z młodzieżą szkolną uczestniczyli również członkowie Sekcji, głównie Rudolf Tauer , Irena Pyrek i Józef Molasy.
W związku z reformą szkolnictwa od września 1999 r. przestała istnieć Szkoła Podstawowa nr 59 im. Polaków spod Znaku Rodła, z którą Sekcja owocnie współpracowała. Nasze interwencje i starania, aby wraz z likwidacją szkoły nie zniknęła jej nazwa nie odniosły skutku. Rozwinęła się natomiast dzięki Pani Ewie Skrzywanek, bardzo ożywiona współpraca ze Szkołą Podstawową nr 63 im. Anny Jasińskiej, i to nie tylko w zakresie organizowanych dla uczniów spotkań, odczytów i eksponowanych na terenie szkoły wystaw o tematyce historycznej, ale również uczniowie prezentowali przygotowane dla członków Polonii występy, oraz pomagali przy drukowaniu ulotek oraz tekstów i podpisów do naszych wystaw oświatowych. W ubiegłym roku w całości Szkoła przygotowała tradycyjne Spotkanie Noworoczne Polonii. Dzięki również tej Szkole powstał Związek szkół noszących imiona działaczy Dawnej Polonii Wrocławskiej. Oprócz Szkoły nr 63 im. Anny Jasińskiej, należą do niego: Szkoła nr 25 im. Franciszka Juszczaka i Szkoła Sportowa nr 72 im. Władka Zarembowicza. Celem Związku jest m.in. upowszechnianie wiedzy i idei patriotycznej Dawnej Polonii Wrocławskiej. Organizowane są rajdy po zabytkach miasta, konkursy, wydano dwa numery biuletynu Związku, a Szkoła nr 72 zorganizowała m.in. już dwukrotnie dla uczniów wrocławskich szkół zawody pływackie pod nazwą Memoriał im. Władka Zarembowicza, cieszące się wielkim powodzeniem.
W związku z 50-leciem istnienia TMW ( w 2006 r.) Alicja Zawisza przygotowała materiał ilustracyjny i tekst wprowadzający o dziejach naszej Sekcji do wspólnej wystawy o Towarzystwie Miłośników Wrocławia. Wystawa udostępniona była w kamieniczce Małgosia, siedzibie TMW.

Inne prace Sekcji:
Udzielanie konsultacji ( głównie studentom i nauczycielom) z zakresu wiedzy o Polonii Wrocławskiej ( A. Zawisza)
Udzielanie wywiadów dla prasy, radia i telewizji. Utworzenie i gromadzenie dokumentacji, głównie fotograficznej dotyczącej Dziejów Sekcji (A. Zawisza). Spotkanie z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem. Spotkanie z wojewodą Krzysztofem Grzelczykiem. Liczne wystawy, odczyty i spotkania z młodzieżą w szkołach. Współpraca z Civitas Christiana dotyczącej organizacji Jubileuszu 70-lecia (w 2008 r.) Kongresu Polaków w Berlinie gdzie ogłoszone były Prawdy Polaków.

Przewodnicząca
Sekcji Dawnej Polonii Wrocławskiej
Alicja Zawisza