Działalność TMW + Statut

Statut - ostateczny 2013

WYKAZ CZŁONKÓW
ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
wybranych na walnym Zebraniu Delegatów w dniu 22 maja 2012 r.

I . CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

1. Zbigniew Magdziarz – prezes TMW ,Komisja Wychowania Regionalnego,

2.Wojciech Gryczyński -honorowy  prezes TMW

3. Andrzej Konarski – wiceprezes  zarządu/prezydium, Klub Turysty Miłośników Wrocławia

4.Janusz Korzeniowski – wiceprezes zarządu/prezydium, Klub Miłośników Pojazdów Komunikacji Miejskiej
5. Helena Kułdo – wiceprezes TMW/prezydium, Komisja Nazewnictwa Ulic

6. Danuta Orłowska/zmarła – honorowy prezes TMW, Klub Ludzi ze znakiem „P” , Pionierzy

7. Marek Sondej – skarbnik TMW/prezydium, Kompania Kolekcjonerska – prezes

8. Stefan Świgoń – wiceprezes  zarządu/prezydium, Międzynarodowy Klub Wysokich

9.Anna Nawara- sekretarz TMW/prezydium, Sekcja Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych, biuro

10.Lech Błaczkowski – członek zarządu, Koło „Rzepiór”

11. Elżbieta Ciszek – członek zarządu,
12. Henryka Florkowska – członek zarządu/prezydium, Komisja Nazewnictwa Ulic
13. Antonina Iwaszkiewicz – członek zarządu, Klub Ludzi ze znakiem „P”
14. Bernard Jancewicz – członek zarządu/prezydium, Komisja Nazewnictwa Ulic-przewodniczący
15. Radosław Janczak- członek zarządu, Klub Miłośników Komunikacji Zbiorowej
16. Henryk Klamecki – członek zarządu, Komisja Nazewnictwa Ulic
17. Bohdan Krakowski – członek zarządu, Sekcja Miłośników Odry
18. Jan Paluchniak – członek zarządu, Klub Budowniczych Wrocławia
19.Halina Włoszczyńska – członek zarządu, Komisja Wychowania Regionalnego
20. Barbara Wołek – członek zarządu/prezydium, Komisja Wychowania Regionalnego
21. Robert Tomczyk – członek zarządu, Komisja Wychowania Regionalnego
22 .Marek Żdżarski – członek zarządu, Klub Turystów Miłośników TMW

II. CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

23 Marcin Duszyński – członek
24 Henryk Juniewicz- zmarł – przewodniczący
25 Anna Rotko – członek
26 Halina Skowrońska – członek
27 Anna Żurawska – członek

III. CZŁONKOWIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

28 Teresa Bielawska – Tryba –  członek
29 Grażyna Grzelińska -członek
30 Izabella Surowiec –  przewodnicząca
31 Zenobia Szczepaniak – członek
32 Mirosława Szuba – z-ca przewodniczącego
33 Krystyna Król – Heluszka – członek