Działalność TMW + Statut

Statut - ostateczny 2013

WYKAZ CZŁONKÓW
ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO
wybranych na walnym Zebraniu Delegatów w dniu 22 marca 2018 r.

I . CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

1. Zbigniew Magdziarz – prezes TMW , Komisja Wychowania Regionalnego,

2.Wojciech Gryczyński – honorowy  prezes TMW, wiceprezes/prezydium

3. Andrzej Konarski – wiceprezes  zarządu/prezydium, Klub Turysty Miłośników Wrocławia

4. Helena Kułdo – wiceprezes TMW/prezydium, Komisja Nazewnictwa Ulic

5. Anna Semp – skarbnik TMW/ prezydium/ Komisja Inicjatyw – Kulturalnych

6. Fąfara Konrad – członek zarządu/ Klub Miłośników Komunikacji Zbiorowej

7. Marcin Muszyński – członek prezydium /Klub Miłośników Komunikacji Zbiorowej/

8. Stefan Świgoń – wiceprezes  zarządu/prezydium, Międzynarodowy Klub Wysokich

9.Anna Nawara- sekretarz TMW/prezydium, Sekcja Inicjatyw Społeczno- Kulturalnych, biuro

10.Lech Błaczkowski – członek zarządu, Koło „Rzepiór”

11. Katarzyna Popińska – członek prezydium/ Komisja Plastyczna

12. Henryka Florkowska – członek zarządu/prezydium, Komisja Nazewnictwa Ulic

13. Antonina Iwaszkiewicz – członek zarządu, Klub Ludzi ze znakiem „P”

14. Bernard Jancewicz – członek zarządu/prezydium, Komisja Nazewnictwa Ulic-przewodniczący

15. Henryk Klamecki – członek zarządu, Komisja Nazewnictwa Ulic

16. Jan Paluchniak – członek zarządu, Klub Budowniczych Wrocławia

17. Barbara Wołek – członek zarządu/prezydium, Komisja Wychowania Regionalnego

18. Jarzy Podlak – członek zarządu/ Klub Ludzi ze znakiem „P”

19. Grażyna Grzelińska- członek zarządu / Komisja Nazewnictwa Ulic

20 .Marek Żdżarski – członek zarządu, Klub Turystów Miłośników TMW

II. CZŁONKOWIE KOMISJI REWIZYJNEJ

21. Makomaska Teresa  – członek
22. Janczak Radosław – członek
23 Anna Rotko – przewodnicząca
24. Anna Żurawska – wiceprzewodnicząca

III. CZŁONKOWIE SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

25. Arkadiusz Chaberski

26. Brygida Kosiara

27 Mirosława Szuba