Kategorie
Aktualności Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Zaginiona synagoga

Odkrycie średniowiecznej synagogi pierwszej gminy Żydowskiej we Wrocławiu
to tytuł wystąpienia prof. dr Małgorzaty Chorowskiej w poniedziałek 11 grudnia 2023 roku o godz. 18 .00 w „Małgosi”.
Będzie to ostatnie w tym roku spotkanie Sekcji Pokolenie Powojenne, zapraszam na świąteczne pierniczki.

Pozostałości po XIV-wiecznej synagodze, która według badaczy mogła być jedną największych w tej części Europy, odkryto podczas prac archeologicznych w budynku Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49.

Odkrycie jest o tyle zaskakujące, że do tej pory, pomimo dobrego opracowania średniowiecznej architektury Wrocławia, nie udało się określić usytuowania, ani odnaleźć żadnych materialnych pozostałości najstarszych wrocławskich synagog.

W 2021 roku rozpoczął się remont gmachu przy ul. Szewskiej 49 we Wrocławiu, będącego obecnie siedzibą Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, a wcześniej przez 300 lat (XV–XVII w.)
pałacem miejskim Piastów legnicko-brzeskich.

Zaczęły się wówczas wyłaniać spod tynków pokaźne połacie XIV-wiecznych ścian, arkad i otworów. Zasięg ich występowania był rozległy. Badania architektoniczne gmachu ujawniły ich obecność na długości niemal 40 m, szerokości 18 m i wysokości 16 m. Co więcej – odsłaniana struktura budowli zaczęła przypominać układy funkcjonalno-przestrzenne średniowiecznych synagog europejskich.

Źródłowe badania historyczne własności posesji pokazały, że do połowy XIV wieku należała ona do przedstawicieli elity żydowskiej we Wrocławiu.

Wiadomości Konserwatorskie 73/2023