Kategorie
Aktualności Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Procesy o czary w epoce wczesnonowożytnej

Kolejne spotkanie sekcji Pokolenie Powojenne odbędzie się 27.11. 2023 r. o godz. 18.00, w ramach którego Pani Karolina Wojtucka wprowadzi nas w problematykę Procesów o czary w epoce wczesnonowożytnej.

Wstęp wolny.

Zdjęcie poglądowe – Mennica Gdańska

W dniu 27.11.2023 roku Karolina Wojtucka, doktorantka w Instytucie Historycznym UWr., wygłosiła dla członków Towarzystwa Miłośników Wrocławia wykład na temat procesów o czary we Wrocławiu w epoce wczesnonowożytnej.

Pierwsza część wystąpienia przedstawiła zarys problematyki procesów o czary w ujęciu europejskim. Omówione zostały początki procesów o magię szkodliwą, ich rozwój, apogeum oraz ich schyłek. Następnie zdefiniowano przestępstwo czarostwa, pokrótce opisując zagadnienia takie jak sabat, pakt z diabłem, czy czary szkodliwe.

Ilustracja: Ulrich Molitor, Czarownice „psujące” pogodę
źródło: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

W drugiej części prelegentka przedstawiła znane przypadki oskarżeń o czary we Wrocławiu. Omawiając zagadnienie zwrócono uwagę zarówno na braki w bazie źródłowej, jak i niezbyt obszerne szczegółowo informacje. Pozyskany materiał pozwolił jednak zaobserwować ciekawe zjawiska. Po pierwsze za czarostwo najczęściej karano relegacją, a gdy decydowano się na karę śmierci, była to egzekucja poprzez utopienie w Odrze.

Ilustracja: Sabat czarownic Jan Ziarnko
źródło: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

Wśród oskarżonych o czary znalazła się także spora grupa mężczyzn. Zwrócono także uwagę na przypadki martwych, nie wykrytych za życia czarownic. Podsumowując zaznaczano także, że wrocławscy ławnicy wykazywali się o wiele większą surowością w wyrokach o czary ferowanych dla ośrodków, które zwracały się po pouczenia prawne – w tych przypadkach karano najczęściej śmiercią poprzez spalenie na stosie.


Ilustracja: Hans Baldung Grien Czarownice
źródło: Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego

Na zakończenie prelegentka poleciła także literaturę, fachową, jak i beletrystykę w temacie.