Komisja Ukwiecamy Wrocław

Wrocław od dawna zasłużenie nazywany jest miastem kwiatów i zieleni. Mieszkańcy słyną z umiłowania kwiatów i ukwiecają okna, balkony, wnętrza międzyblokowe, ogródki przydomowe i tereny wokół instytucji. Dodają one kolorytu naszym osiedlom. O ukwiecony wizerunek miasta zabiega Towarzystwo Miłośników Wrocławia od samego początku swojej działalności powołując Komisję pn. Ukwiecamy Wrocław. Dla zwiększenia zainteresowania mieszkańców ukwiecaniem swojego otoczenia TMW od lat ogłasza konkurs na najpiękniej ukwiecony obiekt i zagospodarowany teren.

W latach 2004 – 2007 pracami Komicji kierowała p. Elżbieta Ciszek, członek Zarządu TMW, a w składzie komisji znalazły się osoby delegowane przez jednostki współorganizujące konkurs . Fundusze na nagrody w formie dyplomów i drobnych upominków zapewniał Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego przy wsparciu spółek zarządzających mieniem komunalnym, rad osiedli, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszenia ochrony środowiska i ochrony zdrowia oraz innych instytucji i wielu osób prywatnych. Udział w konkursie brało od 100 do 150 uczestników rocznie.

Uczestnicy konkursów wykazywali wiele ciekawych, nowatorskich pomysłów w upiększaniu zgłaszanych do konkursów obiektów. Konkurs obejmował: wnętrza międzyblokowe, okna, balkony, ogródki przydomowe, skwery, domy i podwórka.
Komisja konkursowa nagradzała wyróżnione obiekty nagrodami a pozostałych uczestników dyplomami. Zakończenie konkursu miało zawsze uroczysty charakter i odbywało się w „Dworze Polskim” a w ostatnich latach , dzięki dyrektorowi prof. Tomaszowi Nowakowi w Ogrodzie Botanicznym. Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach otrzymali również nagrody w postaci materiału roślinnego ufundowanego przez Dyrektora Ogrodu Botanicznego.

(informację opracowano na podstawie sprawozdań p. Henryki Florkowskiej i p. Elżbiety Ciszek)