Konkurs Wiedzy o Wrocławiu 2018

Eliminacje – testy

Gimnazja


Szkoły Podstawowe


Półfinały – karty pracy

Gimnazja


Szkoły podstawowe


Finały – zadania

Gimnazja


Szkoły podstawowe