Konkurs Wiedzy o Wrocławiu 2019

Eliminacje – testy

Gimnazja

Szkoły podstawowe


Półfinał – karty pracy

Gimnazja

Szkoły podstawowe


Finał – zadania

Gimnazja

Szkoły podstawowe