Konkurs Wiedzy o Wrocławiu 2023

Eliminacje – testy

Szkoły podstawowe – klasy 4-6
Szkoły podstawowe – klasy 7-8

Półfinały – karty pracy

Szkoły podstawowe – klasy 4-6
Szkoły podstawowe – klasy 7-8

Finały – zadania

Finały – karty pracy klasy 4-6

Zadanie 1 – Kamieniczki

Zadanie 2 – Wrocławskie rozmaitości

Zadanie 3 – Ratusz

Zadanie 4 – Rynek – serce Wrocławia – prezentacja

Zadanie 4 – Jakie to miejsca


Finały – karty pracy klasy 7-8

Zadanie 1 – Kamieniczki

Zadanie 2 – Wrocławskie rozmaitości

Zadanie 3 – Ratusz

Zadanie 4 – Rynek serce Wrocławia – prezentacja

Zadanie 4 – Jakie to miejsca