Przewodnicy

Koło Przewodników „Rzepiór” zostało założone w 1965 roku przy Oddziale PTTK Wrocław Śródmieście jako organizacja skupiająca nauczycieli oraz studentów, i taki charakter zachowuje do dzisiaj. Od 1992 roku ma swoją siedzibę w Towarzystwie Miłośników Wrocławia. Członkowie „Rzepióra”, legitymujący się w większości wyższym wykształceniem, posiadają uprawnienia państwowe przewodników: miejskich po Wrocławiu (61), terenowych po Dolnym Śląsku (56), górskich sudeckich (43) oraz pilotów wycieczek turystycznych (68) i instruktorów przewodnictwa (31). Wszystkie uprawnienia posiada 18 osób, a 32 osoby mają uprawnienia językowe (angielski, bułgarski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski i włoski).

„Rzepiór” to jedyne na Dolnym Śląsku koło przewodników, którego członkowie codziennie pełnią społeczne dyżury w kamieniczce „Małgosia” (siedzibie TMW), udzielając informacji o mieście i regionie na miejscu. Oprowadzają corocznie w kilku językach około 500 grup wycieczkowych, wiele  społecznie, na rzecz macierzystych szkół, zakładów pracy, ośrodków opiekuńczych i innych zgodnie z zapotrzebowaniem; przeprowadzają też prelekcje i pogadanki w szkołach, przedszkolach, zakładach specjalnej troski.

Koło jest inicjatorem Rajdu Szlakiem Zabytków i Miejsc Upamiętnionych, który w bieżącym, 2011 roku organizowany jest już po raz siedemnasty. Rajd odbywa się zawsze 6 maja, w rocznicę wyzwolenia Wrocławia. Biorą w nim udział drużyny ze starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjów. Impreza cieszy się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy jej frekwencja (w każdej edycji uczestniczy 300-500 uczniów). Rajd jest jedną ze składowych Wielkiej Nagrody Wrocławia, oryginalnego przedsięwzięcia z zakresu edukacji regionalnej.

Poza Rajdem przewodnicy czynnie uczestniczą w innych konkursach, jak: wiedzy o Wrocławiu, plastycznym „Wrocław, moje miasto”, „Wratislavia sacra”, „Moja mała ojczyzna”. Praca członków Koła polega na opracowaniu pytań konkursowych, jurorowaniu w finałach konkursów oraz urządzaniu w galerii TMW pokonkursowych ekspozycji, co dostrzegły wrocławskie media.

Corocznie przewodnicy KP „Rzepiór” biorą udział w imprezach szkoleniowo-turystycznych organizowanych przez Dolnośląską Federację Przewodników PTTK. Poza tym koło systematycznie prowadzi swoje wewnętrzne szkolenia – teoretyczne i praktyczne na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska, jak również na terenie Republiki Czeskiej (np.: obszar Sudetów, Czeski Raj, Praga, Kutna Hora).

Czynne uczestnictwo we wszystkich tego typu imprezach jest później wykorzystywane w pracy przewodnickiej i pilotażu na terenie całego kraju oraz podczas wyjazdów zagranicznych. Przez swoją działalność przewodnicy nasi są postrzegani jako najlepsi ambasadorzy Wrocławia i Dolnego Śląska. Byli nominowani do „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” za 2002 rok.

Barbara Kopydłowska