Kategorie
TMW

Nagroda dla Towarzystwa od Prezydenta Wrocławia

24.09.2020 r. odbyło się przeniesione z 24 czerwca uroczyste posiedzenie Rady Miejskiej Wrocławia. Z tej okazji przyznawane są Honorowe Obywatelstwa Wrocławia, które w tym roku otrzymał Pan Maciej Łagiewski ( również laureat najwyższej nagrody TMW –Lauru Wrocławia) – Gratulujemy!!! Przyznane zostały nagrody Miasta Wrocławia jak i Prezydenta Wrocławia, którą w tym roku otrzymało Towarzystwo Miłośników Wrocławia – dumni dziękujemy. Nasz Prezes Zbigniew Magdziarz odbierając nagrodę powiedział, że jest ona dla nas wszystkich ponieważ wszyscy jesteśmy miłośnikami naszego pięknego miasta. Grono laureatów było zacne Marcin Grąg, Wrocławskie Stowarzyszenie Fortyfikacyjne, Andrzej Hrehorowicz, Piotr Szyber,Zbigniew Sebastian, Krzysztof Simon, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza,Stowarzyszenie Non in Solo Pane Vid,Techland, Bogusław Danielewski, Urszula Kozioł. Pragniemy pogratulować współlaureatom.