Kategorie
Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

500 lat reformacji we Wrocławiu

26 września 2023 r. odbyło się spotkanie TMW, którego tematem było 500-lecie Reformacji we Wrocławiu. Przewodniczka z Koła Przewodników Miejskich PTTK – Anna Oryńska przedstawiła postacie pierwszego pokolenia reformatorów, których 400 lat temu upamiętniono na tablicy umieszczonej na wschodniej elewacji kościoła św. Marii Magdaleny, w którym 21 października 1523 r. ks. Johann Hess odprawił pierwsze nabożeństwo w duchu luterańskim.

Z uwagi na to, że tablica jest obecnie zasłonięta z powodu remontu tej części elewacji kościoła, uczestnicy przyglądali się jej na powielonej fotografii. Prelegentka przedstawiła życiorysy i anegdoty z życia widocznych na tablicy Johanna Hessa, Ambrosiusa Moibanusa, Valentina von Trotzendorfa, Johanna Crato von Craftheima i Heinricha Rybischa. To dzięki nim – ludziom gruntownie wykształconym, wrażliwym społecznie, znaczącym w społeczności miasta – Reformacja we Wrocławiu miała charakter pokojowy, nacechowany wartościami humanistycznymi a okres ten w historii miasta określany jest złotym wiekiem. Szerzej o tym zbiorowym pomniku pierwszego pokolenia reformatorów prelegentka napisała w „Kalendarzu Wrocławskim 2023”. W październiku zaplanowano bogaty program obchodów jubileuszu 500-lecia Reformacji w ramach 10. Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Halina Okólska