Kompania Kolekcjonerska

W latach 2003 – 2007 Kompania Kolekcjonerska organizowała comiesięczne klubowe spotkania.
Z ważniejszych inicjatyw należy wymienić

Spotkanie z wybitnym kolekcjonerem zegarów wieżowych p. Januszem Skrzypczakiem z Leszna na temat ” Zegary wieżowe na Dolnym Śląsku – wczoraj i dziś”. Spotkanie ze znawcą i technologiem szkła p. Marianem Drożdżyńskim z Bajonowa na temat „Wpływ secesji na formę i zdobnictwo na szkle śląskim”. Pomoc i udział w organizacji obchodów 50 – lecia TMW, organizacja „Giełdy staroci i pamiątek wrocławskich” przy siedzibie TMW. Udział w comiesięcznych Wrocławskich Giełdach Kolekcjonerskich.

Wykonanie planu konserwacji i odnowienie tablicy pamiątkowej poświęconej Pierwszym Grupom Pionierskim we Wrocławiu wmurowanej w ścianę budynku przy ul. Poniatowskiego 26 , gdzie była siedziba pierwszego prezydenta miasta. Członkowie kompanii poszerzają systematycznie swoją wiedzę w zakresie historii Wrocławia i historii sztuki, zapoznają się także z systemami organizacyjno-prawnymi związanymi z ochroną i konserwacją zabytków.
Kompania Kolekcjonerska współpracuje również z redakcje Kalendarza Wrocławskiego.

Wrocław 25 stycznia 2007 r.
Sekretarz Kompanii Kolekcjonerskiej
Mariusz Sondej