Konkurs „Piękny Wrocław”

https://bip.um.wroc.pl/przetarg/67985/xxxii-edycja-konkursu-piekny-wroclaw

Imponującym dorobkiem, społecznej działalności Klubu Budowniczych Wrocławia przy Towarzystwie są ogólnomiejskie konkursy architektoniczne – promujące projektantów, inwestorów i wykonawców, a tym samym architekturę, budownictwo i piękny Wrocław. W roku 2003 zostały rozstrzygnięte trzy konkursy – jubileuszowy XV na najładniejszy budynek 2002 r., jubileuszowy X na najpiękniejsze wnętrze roku 2002 i VIII na najładniejszy dom jednorodzinny wybudowany w latach 1997 – 2002. Do udziału w konkursach, dobrowolnie zgłoszone obiekty były objęte wizją lokalną, przeglądem i oceną jury, któremu przewodniczyli kolejni dyrektorzy Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego. Dzięki konkursom pojawiło się wielu zdolnych twórców projektów, którzy mają na swoim koncie oryginalne, wartościowe obiekty architektoniczne. Z przyczyn obiektywnych powstała krótka przerwa w organizacji konkursów. Zaszła więc potrzeba poinformowania Pana Prezydenta Wrocławia o konieczności wznowienia kolejnych edycji konkursu. Okazało się, że Pan Prezydent wysoko sobie ceni konkursową tradycję i natychmiast zadeklarował bezpośredni patronat nad konkursem i daleko idącą pomoc. Do organizacji włączyły się zainteresowane wydziały Urzędu Miejskiego, uzupełniono regulamin wprowadzając nagrodę główną – GRAND PRIX, powołano Kapitułę Konkursu pod przewodnictwem dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa UM, architekta Piotra Fokczyńskiego, z udziałem przedstawicieli: Towarzystwa Miłośników Wrocławia (Jan Paluchiak i Wojciech Gryczyński, Prezes TMW, SARP – (Anna Boryska) i Dolnośląskiej Izby Architektów (Aleksander Szarapo). Do TMW wpływały zgłoszenia obiektów do konkursu według następujących kategorii: budynek użyteczności publicznej, mieszkalny wielorodzinny, mieszkalny jednorodzinny, budynek przemysłowy, inżynierski – przekazanych do użytku w latach 2003 – 2005. Kapituła dokonała przeglądu zgłoszonych budynków. Po porównaniu walorów architektonicznych, przestrzennych, funkcjonalno – użytkowych i technicznych a także po wszechstronnej dyskusji przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. Spotkanie z laureatami konkursu połączone z wręczeniem Dyplomów Honorowych, Statuetki i tabliczek dla obiektów, które zdobyły pierwsze nagrody – odbyło się w Muzeum Architektury w dniu 7 lipca 2006 r. Przygotowana została bardzo interesująca wystawa fotograficzna wszystkich nagrodzonych budynków. Szczegółowe wyniki XVI edycji konkursu przedstawił Przewodniczący Kapituły, architekt miasta Piotr Fokczyński, a następnie z wiceprezydentem Wrocławia Adamem Grehlem dokonali wręczenia nagród honorowych. Po raz pierwszy przyznano nagrodę główną GRAND PRIX wraz z piękną statuetką. Otrzymała ją Galeria na Czystej, ul. Czysta 2-4. Zarówno architekt miasta, jak i wiceprezydent Wrocławia gratulując laureatom mówili o znaczeniu architektury na rzecz pięknego Wrocławia oraz nawiązywali do ciągłości konkursów architektonicznych, organizowanych przez 15 lat. Przewodniczący Kapituły, architekt miasta wiele ciepłych słów wypowiedział pod adresem Jana Paluchniaka, co zostało przyjęte przez zgromadzonych – serdecznie, dużymi brawami. XVII edycja konkursu na najładniejszą realizację architektoniczną w roku 2006 przebiegała podobnie, spotkanie z laureatami odbyło się 21 czerwca 2007 r. w Muzeum Architektury. Prezentacja nagrodzonych obiektów wraz z przepiękną wystawą podniosły rangę tej edycji konkursu. Przewodniczący Kapituły Piotr Fokczyński i wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl – wręczyli laureatom prestiżowe dyplomy honorowe za najlepsze obiekty w określonych kategoriach. Nagrodę główną – GRAND PRIX otrzymało Osiedle Mieszkaniowe „Pod Skrzydłami”, ul. Bajana 35 a-b, ul. Sterowcowa 20 – 30, ul. Latawcowa 1. Trzeba też wspomnieć, że nasze konkursy architektoniczne, przez kilkanaście lat były wspierane przez życzliwych i znakomitych dziennikarzy z Gazety Wyborczej, Wieczoru Wrocławia, Słowa Polskiego i Gazety Wrocławskiej oraz radia i telewizji. Ukazywały się artykuły i relacje z przebiegu i rozstrzygnięć konkursów. Przewodniczący Klubu Budowniczych popularyzował również konkursy architektoniczne na łamach Kalendarza Wrocławskiego wydawanego przez TMW.