O nas

Towarzystwo Miłośników Wrocławia powstało w 1956 roku. Przez lata swojej działalności zapisało się licznymi inicjatywami naukowymi, kulturalnymi oraz turystyczno-rekreacyjnymi, które służą budowaniu wrocławskiej tożsamości, promocji miasta, edukacji regionalnej, trosce o wrocławskie zabytki historii i kultury, a także zachowaniu w naszej pamięci ludzi zasłużonych dla miasta. Pełni również ważną rolę przy dokumentowaniu miejsc pamięci narodowej, efektem tej działalności jest 77 pamiątkowych tablic i pomników. Towarzystwo prowadzi  bogatą działalność wydawniczą, w efekcie której ukazało się aż 324 pozycji  dotyczących Wrocławia, w tym: 44 tomy Kalendarza Wrocławskiego, 19 tomów Rocznika Wrocławskiego, czy seria „Biblioteka Wrocławia”, mających fundamentalne znaczenie dla procesu budowy wrocławskiej tożsamości.

Początkowo działania Towarzystwa oparte były na pracy osób urodzonych w Breslau, które po wojnie postanowiły swoje losy związać z Wrocławiem, przedstawicieli Klubu Ludzi ze Znakiem „P” czy wrocławskich pionierów, przywracających życie zniszczonemu miastu. W następnych latach władzę w Towarzystwie zaczęli przejmować reprezentanci kolejnych pokoleń wrocławian. To dzięki nim działalność Towarzystwa Miłośników Wrocławia została wzbogacona o kolejne przedsięwzięcia poświęcone skomplikowanej historii Wrocławia, projekty edukacyjne (np. „Wielka Nagroda Wrocławia”) czy zabytkowe tramwaje i autobusy. Niezwykle ważną częścią działalności organizacji stały się liczne inicjatywy społeczne, kulturalne i turystyczne, takie jak: konkurs „Ukwiecamy Wrocław” (56 edycji), święto ul. Odrzańskiej, „Święto Kwiatów”, czy trwające już od 45 lat comiesięczne „Spacery po Wrocławiu”.

Obecnie w Towarzystwie Miłośników Wrocławia społecznie działa kilkanaście sekcji, klubów i komisji, m.in. Komisja Nazewnictwa Ulic, Klub Przewodników „Rzepiór”, Klub Miłośników Turystyki, Klub Miłośników Transportu Miejskiego, Komisja Wychowania Regionalnego, Galeria Małgosia. W ostatnich miesiącach powstała Komisja „Pokolenie Powojenne” i Komisja „Pamięci” pragnąca objąć opieką groby zasłużonych mieszkańców Wrocławia.

Symbolem kojarzonym z Towarzystwem Miłośników Wrocławia są kamieniczki Jaś i Małgosia, w których od samego początku prowadzi ono swoją działalność.

PREZESI TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WROCŁAWIA

HONOROWI CZŁONKOWIE TMW