Sekcja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych

Sekcja Inicjatyw Społeczno – Kulturalnych TMW powstała w ramach Komisji Kultury w 2005 r. Skupia grono koleżanek i kolegów pragnących działać społecznie na rzecz miasta i jego mieszkańców. Jej członkowie na co dzień działają w Klubie „Rzepiór”, „Probusie” oraz w Komisji Kultury TMW. Sekcja współpracuje ściśle z sekcjami historycznymi TMW. Spotkania odbywają się w związku realizacją inicjatyw podjętych przez Sekcję. Pierwszą imprezą SISK było Święto Ulicy Świętego Mikołaja w 2005 r. Pomysł koleżanki Krystyny Semczuk, aby wzorem Krakowa i Poznania zorganizować we Wrocławiu także święto ulicy, został przyjęty entuzjastycznie i pomimo, że to już była późna jesień, pierwsza edycja wypadła znakomicie. Oprócz zadowolenia mieszkańców i firm mieszczących się na ulicy św. Mikołaja i w bliskiej okolicy, cieszyła przede wszystkim najmłodszych wrocławian. Patronatem imprezę objęła „Gazeta Wrocławska”. Skupiliśmy także uwagę pozostałych mediów.

Od tej pory odbyły się już trzy edycje, wszystkie bardzo udane. Do tradycji należą słodkie poczęstunki z gorącą herbatą dla dzieci przygotowane w kamieniczce Małgosia przez panie z Klubu Ludzi ze znakiem „P”. W rolę św. Mikołaja wcielił się od początku kolega Krzysztof Brzozowski, który twierdzi, że to jego życiowa rola. I tak marzenia stały się rzeczywistością. Cieszy coraz większe zainteresowanie imprezą firm działających w okolicy, chcących wspomagać nasze święto.

Ważnym elementem działalności SISK jest współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi w duchu „pro publico bono”. Latem 2007 r. we Wrocławiu odbył się zlot młodzieży w ramach programu fundacji Trzeciego Tysiąclecia. Przybyło ok. 1500 młodych ludzi z całego kraju chcących poznawać nowe miejsca i wyrównywać swoje szanse życiowe. Poświęcenie czasu zdolnej a biednej młodzieży było dla nas radością i wyróżnieniem, pozostawiło wspaniałe wspomnienia. Znakomitą rolę w tym projekcie odegrali koleżanki i koledzy z „Probusa”, którzy podeszli do tego zadania serdecznie i kompetentnie.

W ramach współpracy z fundacją Cultura Mentis, także działającej na rzecz wyrównywania szans młodzieży ( tym razem wrocławskiej) odbyły się spotkania z naszymi koleżankami w ramach cyklu „Entuzjaści Wrocławia”. Spotkania były bardzo udane i owocne, z perspektywą na przyszłość.
Kolejna inicjatywa Sekcji, inspirowana Euro 2012 , to organizacja konkursu wiedzy o Euro. Eliminacje odbyły się w czerwcu 2007 r. Zgłosiło się 37 uczestników z całego Dolnego Śląska, doskonale przygotowanych. Do finału dotarło 12 osób. Osoby te zostały nagrodzone przez TMW. Laureatem „Kibicem z klasą „
został p. Krzysztof Sokołowski z Kluczborka.

Sekcja otrzymała uznanie kibiców za pomysł i przeprowadzenie konkursu wiedzy o Euro 2012. Konkurs będziemy kotynuować do dnia mistrzostw we Wrocławiu.

Przewodnicząca Komisji Kultury
Ewa Kaszewska