Konkursy

Terminy konkursów Wielkiej Nagrody Wrocławia

Organizatorzy konkursów „Wielkiej Nagrody Wrocławia” uprzejmie informują, że do końca roku szkolnego zostaną przeprowadzone następujące konkursy:

Konkurs plastyczny, Konkurs fotograficzny, Konkurs poetycki, Konkurs recytatorski, Konkurs krasomówczy, Konkurs Wratislavia Sacra, Konkurs wiedzy o Wrocławiu oraz Rajd Szlakami Zabytków
i Miejsc Upamiętnionych.

Konkursy: plastyczny, poetycki i fotograficzny – zostaną rozstrzygnięte do 28 maja 2021 r. Informacja
o wynikach konkursów zostanie przesłana do szkół do 2 czerwca. Po tym terminie, będzie można odebrać dyplomy w siedzibie TMW (kamieniczka Małgosia)

Konkurs Wratislavia Sacra – odbędzie się 8 czerwca
w SP nr 37

Konkurs wiedzy o Wrocławiu – odbędzie się (II etap) –
28 maja w trzech szkołach (SP nr 1, SP nr 37, SP nr 44),

Przypominamy, że uczestnicy powinni wraz z pracami dostarczyć „Zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych” (do pobrania ze strony internetowej TMW). Podobnie, uczniowie przystępujący do konkursów wiedzowych powinni przekazać „Zgody rodziców…” przed samym przystąpieniem do konkursu.