Kategorie
Aktualności

Ukwiecamy Wrocław

Towarzystwo Miłośników Wrocławia już po raz 67 zaprasza wszystkich Wrocławian, którzy lubią cieszyć oczy urokiem kwietnych zakątków naszego miasta, do zgłaszania najpiękniejszych aranżacji w kategoriach:

1.Wnętrza międzyblokowe ( podwórza)

2. Balkony, tarasy, okna

3. Ogródki przydomowe

4. Skwery

5. Ogródki gastronomiczne

6. Witryny Kwiaciarni

Regulamin 67 edycji Konkursu „Ukwiecamy Wrocław” (2022)
BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ ZIELONEGO WROCŁAWIA
I. Organizatorzy Konkursu: Towarzystwo Miłośników Wrocławia
Kamieniczka „Małgosia”, sekretariat I p., ul. Odrzańska 39/40, tel. 713437724, godz. 10:00 – 16:00
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
II. Cel konkursu:
zwrócenie wrocławianom uwagi na potrzebę dbania o swoje najbliższe otoczenie
zaangażowanie mieszkańców miasta w podniesienie estetyki miasta
kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje środowisko,
dbanie o estetykę i kulturę środowiska miasta
promowanie wrocławskich obiektów zielonych oraz ich właścicieli
promowanie postaw proekologicznych
III. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Wrocławia, którzy zwłaszcza w sezonie
wiosenno- letnim w świadomy, przemyślany i estetyczny sposób za pomocą kwiatów i roślin zielonych,
upiększają swoje okna, balkony, ogródki przydomowe czy ogródki gastronomiczne.
2.W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub grupy dwu-, trzyosobowe, właściciele i
współwłaściciele obiektów zielonych.
IV. Kategorie:
Konkurs uwzględnia 6 kategorii:
1.Wnętrza międzyblokowe ( podwórza)
Balkony, tarasy, okna
Ogródki przydomowe
Skwery
Ogródki gastronomiczne
Witryny Kwiaciarni
V. Warunki udziału w konkursie:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Pobranie ze strony TMW lub z sekretariatu siedziby Towarzystwa z KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE „UKWIECAMY WROCŁAW” , ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH oraz ZGODY WŁAŚCICIELI NA OBEJRZENIE PRZEZ JURY KONKURSU
ZGŁOSZONEGO OBIEKTU
Przekazanie w wyznaczonym terminie wypełnionej KARTY, ZGODY oraz 3 kolorowych fotografii
zgłaszanego obiektu:
drogą elektroniczną (na adres tmw@tmw.com.pl),
tradycyjną pocztą (na adres: Wrocław, ul. Odrzańska 39/40),
osobiste złożenie w sekretariacie TMW (na adres: Wrocław, ul. Odrzańska 39/40).
Harmonogram:
Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 sierpnia 2022 r.
W terminie od 15 czerwca do 15 sierpnia 2022 r. przesłanie DEKLARACJI i ZGODY
oraz 3 FOTOGRAFII zgłaszanego obiektu ( patrz: Warunki udziału).
W terminie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2022 r., po telefonicznym uzgodnieniu z właścicielami, obejrzenie
z autopsji przez Komisję Konkursową zgłaszanych obiektów oraz dokonanie oceny wg określonych kryteriów.
Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się we wrześniu 2022 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Dokładny termin zostanie ogłoszony do 30 lipca 2022r.
Kryteria oceny:
Przy ocenie zgłaszanych obiektów pod uwagę będą brane następujące elementy:
pomysłowość, oryginalność obiektu 0 – 10
rozmaitość wykorzystanych roślin 0 – 10
dbałość o wykorzystane rośliny 0 – 10
wrażenie ogólne 0 – 10
Nagrody:
Nagrody przyznaje Komisja Konkursu Ukwiecania Miasta.
Organizatorzy przewidują okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Dla wielokrotnych uczestników oraz wyjątkowych obiektów przewiduje się nagrody specjalne.
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „UKWIECAMY WROCŁAW”
ORAZ ZGODA NA OBEJRZENIE PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ ZGŁOSZONEGO OBIEKTU
Imię nazwisko osoby zgłaszającej obiekt do konkursu ………………………………………………………….
Nazwa firmy zgłaszającej obiekt do konkursu …………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………..
Dane do kontaktu telefon: ………………………………………………………………………………………..
adres mailowy ……………………………………………………………………………………..
Kategoria zgłaszanego obiektu (proszę podkreślić)
1.Wnętrza międzyblokowe ( podwórza)
Balkony, tarasy, okna
Ogródki przydomowe, rodzinne ogrody działkowe
Skwery
Ogródki gastronomiczne
Witryny Kwiaciarni
Zgoda na obejrzenie przez komisję konkursową zgłoszonego obiektu.
Załączniki: fotografie (2 sztuki)
……………………………………………………………….
Podpis
Wrocław, dn. …………….…………………………………………….