Kategorie
Aktualności

UWAGA ! Termin składania deklaracji wzięcia udziału w Walnym Zebraniu zostaje przedłużony do 31 lipca 2022 roku.

Kategorie
Aktualności

Wielka Nagroda Wrocławia

Miło nam poinformować, że wszystkie konkursy Wielkiej Nagrody Wrocławia roku szkolnego 2021/2022r. zostały rozstrzygnięte.

Z wynikami poszczególnych konkursów można zapoznać się w zakładce Konkursy.

Wszystkim uczestnikom, rodzicom, nauczycielom serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji WNW.

Kategorie
Aktualności

Przywracamy pamięć – zaproszenie na spotkanie

Szanowni Państwo,
Członkowie Towarzystwa Miłośników Wrocławia, szczególnie Klubu Ludzi ze Znakiem P,

mając na uwadze dotychczasową owocną współpracę naszej instytucji z Towarzystwem Miłośników Wrocławia, potwierdzoną podpisanym 23 września ubiegłego roku porozumieniem o stałej współpracy, w imieniu dyrektora Centrum Historii Zajezdnia, dr. Marka Mutora, zapraszam Państwa na spotkanie „Przywracamy pamięć”. Odbędzie się ono we wtorek 28 czerwca o godz. 12.00  w sali kinowej.

Chcielibyśmy spotkać się z Państwem w kameralnym gronie, gdyż tylko Państwo dysponują wiedzą niezbędną do zachowania pamięci o działaczach TMW i Klubu Ludzi ze Znakiem P. Zeskanowaliśmy już znaczną część materiałów ikonograficznych wypożyczonych – za zgodą prezesa Zbigniewa Magdziarza – od Towarzystwa Miłośników Wrocławia. Jest tam wiele zdjęć z uroczystości organizowanych przez TMW w minionych latach, np. z Dni Wrocławia, jednakże fotografie opisane zostały w bardzo ogólny sposób. Najczęściej brakuje nazwisk osób sfotografowanych. Rozpoznanie ich i utrwalenie jest niezwykle istotnym zadaniem, ma także duże znaczenie z punktu widzenia badań naukowych oraz zachowania pamięci o członach TMW i Klubu dla kolejnych pokoleń. Ważne są także okoliczności wykonania rozmaitych fotografii – w tym temacie również tylko Państwo są w stanie nam pomóc.

W wypożyczonych nam zbiorach znalazła się m.in. kronika fotograficzna Klubu Ludzi ze Znakiem P, która zawiera niezwykle interesujące zdjęcia, jednakże one również przeważnie nie są podpisane. Jesienią tego roku ukaże się przewodnik historyczny poświęcony tematyce obozów i miejsc pracy przymusowej we Wrocławiu, autorstwa Kamilli Jasińskiej, prof. Krzysztofa Ruchniewicza i Ewy Skrzywanek. Zdjęcia pochodzące m.in. ze zbiorów Klubu i TMW będą ilustrować tę publikację. Pragniemy jednak, by każde zdjęcie zostało odpowiednio opisane – ludziom tym, byłym robotnikom przymusowym, należy się przecież nasza pamięć.

Wierzymy, że takie spotkanie będzie także okazją do powspominania rozmaitych wydarzeń z udziałem TMW i Klubu Ludzi ze Znakiem P, dlatego bardzo liczymy na Państwa obecność.  

Jeśli dysponują Państwo jakimikolwiek materiałami dotyczącymi przede wszystkim tematyki obozów pracy przymusowej, to będziemy wdzięczni za ich użyczenie w celu wykorzystania w publikacji oraz do badań naukowych. Materiały takie można przynieść na spotkanie.

Z wyrazami szacunku

Kamilla Jasińska
kierownik Działu Wydawniczego
Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”
Kategorie
Aktualności Zabytkowe tramwaje

Wrocławska Linia Turystyczna

Miło nam poinformować, że wzorem lat poprzednich i w tym roku wystartowała Wrocławska Linia Turystyczna, prowadzona pojazdami zabytkowymi.

Uroczysta inauguracja odbyła się 27.05.2022r. na przystanku historycznym przy ul. Teatralnej. Uczestniczy w niej przedstawiciele wszystkich organizacji biorących udział w organizacji tego przedsięwzięcia, m.in. Gminy Wrocław, MPK, KSTM, TMW, Convention Bureau oraz zaproszeni goście.

Autobusy i tramwaje zabytkowe kursować będą od 29.05.2022r. do 4.09.2022r.

Kategorie
Aktualności

Złota odznaka TMW

Wręczenie nagrody Zarządu Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie, Oddział we Wrocławiu Jadwidze Postrożnej

Wydarzenie zorganizowane z okazji Dnia Artysty Śpiewaka w uznaniu pięknej karty wokalnych dokonań artystycznych, związanej w sposób szczególny z Operą Wrocławską, ale i z innymi polskimi i zagranicznymi teatrami muzycznymi.

Jadwiga Postrożna – urodzona w Limanowej. Edukację muzyczną rozpoczęła jako skrzypaczka. Ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne w Akademii Muzycznej im K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. Tadeusza Pszonki. Po ukończeniu studiów podnosiła swoje kwalifikacje, realizując studia podyplomowe w dziedzinie muzyki oratoryjnej. W 2015 r. obroniła stopień doktora sztuki. Swoje umiejętności wokalne rozwijała w Polsce i za granicą, m.in. pod kierunkiem Heleny Łazarskiej, Carol Richardson, Teresa Żylis-Gary, Cristiny Miatello. W 2005 r. jako studentka debiutowała na scenie Opery Wrocławskiej partią III Damy w „Czarodziejskim flecie” Mozarta pod dyr. T. Zatheya, a od 2011 r. jest solistką tej Opery. Na jej deskach wykreowała wiele ról operowych, za które zyskała uznanie krytyków oraz widzów. W 2017 otrzymała tytuł Śpiewaczki Roku za rolę Azuceny w „Trubadurze” Verdiego, a czytelnicy „Gazety Krakowskiej” wybrali ją Osobowością Roku 2016 w dziedzinie kultury. Współpracowała z takimi z reżyserami, jak: M. Znaniecki, J. Aleksandrov, L. Adamik, K. Lada, A. Leitenshneider oraz dyrygentami: Ch. Olivieri-Munroe, T. Kozłowski, J. Kasprzyk, M. Nałęcz-Niesiołowski.
Źródło i dodatkowe informacje: www.teatrwielki.pl/ludzie/jadwiga-postrozna
Strona Związku Artystów Scen Polskich: www.zasp.pl/oddzialy/oddzial-zasp-we-wroclawiu

Kategorie
Aktualności Komisje, Sekcje i Kluby

11 TARGI KSIĄŻKI REGIONALNEJ SILESIANA

Towarzystwo Miłośników Wrocławia serdecznie zapraszana nasze stoisko na XI Targach Książki Regionalnej Silesiana, organizowanych przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu.

Pawilon znajduje się na Placu Solnym i można go odwiedzać od czwartku 19.05.2022 do niedzieli 21.05.2022r. w godzinach od 10,00-18,00

Ponadto zapraszamy na ciekawe spotkania z członkami Towarzystwa Miłośników Wrocławia:

20.05.2022r. godz. 12,00 z Andrzejem Konarskim, autorem „654 zagadek o Wrocławiu” Dolnośląska Biblioteka Publiczna

21.05.2022r. godz. 13,00 z Zbigniewem Magdziarzem , Prezesem TMW, członkiem zespołu redakcyjnego 45 edycji „Kalendarza Wrocławskiego” , stoisko nr 3 w pawilonie Silesiana na pl. Solnym

oraz na spacery tematyczne po Wrocławiu z p. Małgorzatą Urlich – Kornacką, przewodnikiem miejskim, członkiem przewodnickiego Klubu „Rzepiór” przy Towarzystwie Miłośników Wrocławia.

20.05.2022r. godz. 18,30 Kryminalny Wrocław kobiecym okiem;

21.05.2022r. godz. 14,00 Śladami Tadeusza Różewicza;

21.05.2022r. godz. 18,00 Wrocław literacko i filmowo;

22.05.2022r. godz. 18,30 Wieczorny spacer z dreszczykiem.

Start: Dolnośląska Biblioteka Publiczna, Rynek 58.

Kategorie
Aktualności

Ukwiecamy Wrocław

Towarzystwo Miłośników Wrocławia już po raz 67 zaprasza wszystkich Wrocławian, którzy lubią cieszyć oczy urokiem kwietnych zakątków naszego miasta, do zgłaszania najpiękniejszych aranżacji w kategoriach:

1.Wnętrza międzyblokowe ( podwórza)

2. Balkony, tarasy, okna

3. Ogródki przydomowe

4. Skwery

5. Ogródki gastronomiczne

6. Witryny Kwiaciarni

Regulamin 67 edycji Konkursu „Ukwiecamy Wrocław” (2022)
BĄDŹ WSPÓŁTWÓRCĄ ZIELONEGO WROCŁAWIA
I. Organizatorzy Konkursu: Towarzystwo Miłośników Wrocławia
Kamieniczka „Małgosia”, sekretariat I p., ul. Odrzańska 39/40, tel. 713437724, godz. 10:00 – 16:00
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
II. Cel konkursu:
zwrócenie wrocławianom uwagi na potrzebę dbania o swoje najbliższe otoczenie
zaangażowanie mieszkańców miasta w podniesienie estetyki miasta
kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje środowisko,
dbanie o estetykę i kulturę środowiska miasta
promowanie wrocławskich obiektów zielonych oraz ich właścicieli
promowanie postaw proekologicznych
III. Adresaci:
Konkurs adresowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Wrocławia, którzy zwłaszcza w sezonie
wiosenno- letnim w świadomy, przemyślany i estetyczny sposób za pomocą kwiatów i roślin zielonych,
upiększają swoje okna, balkony, ogródki przydomowe czy ogródki gastronomiczne.
2.W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne lub grupy dwu-, trzyosobowe, właściciele i
współwłaściciele obiektów zielonych.
IV. Kategorie:
Konkurs uwzględnia 6 kategorii:
1.Wnętrza międzyblokowe ( podwórza)
Balkony, tarasy, okna
Ogródki przydomowe
Skwery
Ogródki gastronomiczne
Witryny Kwiaciarni
V. Warunki udziału w konkursie:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
Pobranie ze strony TMW lub z sekretariatu siedziby Towarzystwa z KARTY ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
W KONKURSIE „UKWIECAMY WROCŁAW” , ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH oraz ZGODY WŁAŚCICIELI NA OBEJRZENIE PRZEZ JURY KONKURSU
ZGŁOSZONEGO OBIEKTU
Przekazanie w wyznaczonym terminie wypełnionej KARTY, ZGODY oraz 3 kolorowych fotografii
zgłaszanego obiektu:
drogą elektroniczną (na adres tmw@tmw.com.pl),
tradycyjną pocztą (na adres: Wrocław, ul. Odrzańska 39/40),
osobiste złożenie w sekretariacie TMW (na adres: Wrocław, ul. Odrzańska 39/40).
Harmonogram:
Konkurs trwa od 15 czerwca do 15 sierpnia 2022 r.
W terminie od 15 czerwca do 15 sierpnia 2022 r. przesłanie DEKLARACJI i ZGODY
oraz 3 FOTOGRAFII zgłaszanego obiektu ( patrz: Warunki udziału).
W terminie od 30 czerwca do 31 sierpnia 2022 r., po telefonicznym uzgodnieniu z właścicielami, obejrzenie
z autopsji przez Komisję Konkursową zgłaszanych obiektów oraz dokonanie oceny wg określonych kryteriów.
Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się we wrześniu 2022 r. w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu
Wrocławskiego (wejście od ulicy Świętokrzyskiej). Dokładny termin zostanie ogłoszony do 30 lipca 2022r.
Kryteria oceny:
Przy ocenie zgłaszanych obiektów pod uwagę będą brane następujące elementy:
pomysłowość, oryginalność obiektu 0 – 10
rozmaitość wykorzystanych roślin 0 – 10
dbałość o wykorzystane rośliny 0 – 10
wrażenie ogólne 0 – 10
Nagrody:
Nagrody przyznaje Komisja Konkursu Ukwiecania Miasta.
Organizatorzy przewidują okolicznościowe dyplomy dla wszystkich uczestników Konkursu.
Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Dla wielokrotnych uczestników oraz wyjątkowych obiektów przewiduje się nagrody specjalne.
KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONKURSIE „UKWIECAMY WROCŁAW”
ORAZ ZGODA NA OBEJRZENIE PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ ZGŁOSZONEGO OBIEKTU
Imię nazwisko osoby zgłaszającej obiekt do konkursu ………………………………………………………….
Nazwa firmy zgłaszającej obiekt do konkursu …………………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………………………………………………..
Dane do kontaktu telefon: ………………………………………………………………………………………..
adres mailowy ……………………………………………………………………………………..
Kategoria zgłaszanego obiektu (proszę podkreślić)
1.Wnętrza międzyblokowe ( podwórza)
Balkony, tarasy, okna
Ogródki przydomowe, rodzinne ogrody działkowe
Skwery
Ogródki gastronomiczne
Witryny Kwiaciarni
Zgoda na obejrzenie przez komisję konkursową zgłoszonego obiektu.
Załączniki: fotografie (2 sztuki)
……………………………………………………………….
Podpis
Wrocław, dn. …………….…………………………………………….

Kategorie
Aktualności

Kapitulacja Festun Breslau

https://www.wroclaw.pl/extra/villa-colonia-tu-zaczela-sie-nowa-historia-wroclawia?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=

Kategorie
Aktualności

Kierunek Przygoda

Kategorie
Aktualności

Kierunek Przygoda