Kategorie
Aktualności Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Pierwsza synagoga

Odkrycie średniowiecznej synagogi pierwszej gminy Żydowskiej we Wrocławiu
to tytuł wystąpienia prof. dr Małgorzaty Chorowskiej w poniedziałek 11 grudnia 2023 roku
o godz. 18 .00 w „Małgosi”.
Będzie to ostatnie w tym roku spotkanie Sekcji Pokolenie Powojenne, zapraszam na świąteczne pierniczki.

Kategorie
Aktualności Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Procesy o czary w epoce wczesnonowożytnej

Kolejne spotkanie sekcji Pokolenie Powojenne odbędzie się 27.11. 2023 r. o godz. 18.00, w ramach którego Pani Karolina Wojtucka wprowadzi nas w problematykę Procesów o czary w epoce wczesnonowożytnej.

Wstęp wolny.

Zdjęcie poglądowe – Mennica Gdańska

Kategorie
Aktualności Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Poniemieckie

„Poniemieckie” to tytuł książki Karoliny Kuszyk, na marginesie której Magdalena Szafkowska podzieliła się refleksjami w trakcie spotkania sekcji Pokolenie Powojenne 23 października 2023 r.

Kategorie
Aktualności

Laury i Diamenty Wrocławia

25 września 2023 roku w Klubie Muzyki i Literatury odbyła się uroczystość wręczenia Laurów i Diamentów Wrocławia- nagród przyznawanych przez Kapitułę Wyróżnień TMW.

Kategorie
Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

500 lat reformacji we Wrocławiu

26 września 2023 r. odbyło się spotkanie TMW, którego tematem było 500-lecie Reformacji we Wrocławiu. Przewodniczka z Koła Przewodników Miejskich PTTK – Anna Oryńska przedstawiła postacie pierwszego pokolenia reformatorów, których 400 lat temu upamiętniono na tablicy umieszczonej na wschodniej elewacji kościoła św. Marii Magdaleny, w którym 21 października 1523 r. ks. Johann Hess odprawił pierwsze nabożeństwo w duchu luterańskim.

Kategorie
Aktualności Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Wielcy muzycy we Wrocławiu

To tytuł wykładu, który w najbliższy poniedziałek 26 czerwca o godz. 18 na spotkaniu sekcji TMW „Pokolenie powojenne” w kamieniczce Małgosia, wygłosi prof. Piotr Drożdżewski.

Zapraszamy – wstęp wolny

Z przyczyn technicznych wykład zostanie powtórzony w poniedziałek 4 lipca 2023 r. Miejsce i godzina rozpoczęcia bez zmian.

Kategorie
Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

FISTURO Filmowe Studio Rodzinne

To temat spotkania Sekcji Pokolenie Powojenne, który w poniedziałek 29 maja 2023 w kamieniczce Małgosia rozwinął Benedykt Szychowiak.

Poniżej wspomnienia autora
Kategorie
Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Prof. dr Michał Jędrzejewski
o sobie i swojej rodzinie

W poniedziałek 24 kwietnia 2023 r. o godz. 18 w kamieniczce Małgosia na spotkanie sekcji TMW Pokolenie Powojenne przybył i opowiedział o sobie i swojej rodzinie prof. dr Michał Jędrzejewski – scenograf, malarz, grafik, architekt wnętrz i wystaw.

Kategorie
Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Dzieje wrocławskich bractw strzeleckich. Nowe ustalenia.

Na spotkaniu w dniu 27.03.2023 dr Robert Heś wygłosił wykład zatytułowany „Dzieje wrocławskich bractw strzeleckich. Nowe ustalenia”. Poniżej obszerne, streszczenie.
Jednocześnie dziękujemy panu dyrektorowi Piotrowi Oszczanowskiemu za udostępnienie pochodzących ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu ilustracji do niniejszego artykułu.

Kategorie
Wykłady, Prelekcje, Prezentacje

Ludwig Alexander von Tiedemann, architekt i urzędnik

Wykład dr Małgorzaty Wójtowicz „Ludwig Alexander von Tiedemann, architekt
i urzędnik”, 27 lutego 2023 o godz. 18, w kamieniczce „Małgosia”.
Poniżej krótkie streszczenie