Sekcja Pokolenie Powojenne

Sekcja „Pokolenie Powojenne” powstała w kwietniu 2019 roku. Zrzesza wrocławian urodzonych w latach 1945-1955, będących dziećmi osób przybyłych do naszego miasta w pierwszych latach po 2 wojnie światowej. Dotychczas zapisało się 24 wrocławian pochodzących z rodzin
o interesujących losach związanych z zasiedleniem Wrocławia przez ludność polską po 1945 roku.
Celem tej sekcji jest zgromadzenie relacji o historycznym znaczeniu, przybliżających historię i topografię poszczególnych rejonów miasta. Wszyscy członkowie czują się emocjonalnie związani z Wrocławiem i pasjonują się jego historią, dokumentując procesy i wydarzenia. Szczególnie cenne są ich wspomnienia dotyczące lat 60. i 70. XX wieku. Pamiętają wydarzenia i miejsca charakterystyczne, rozpoznawalne
w tamtych czasach, a obecnie już nieistniejące.
Sekcja spotyka się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia.

W 2019 roku odbyło się 6 spotkań. Wykład wstępny wygłosił prof. dr Maciej Manikowski z Zakładu Antropologii Kulturowej UWr. na temat powojennego społeczeństwa Wrocławia (29.04). Cztery kolejne poniedziałkowe wieczory poświęcone były historiom rodzinnym: Anieli Złotkowskiej-Kuligowskiej (27.05), Haliny Okólskiej (24.06), Zbigniewa Magdziarza (28.10) oraz Wiesławy Głąb (30.11). Na ostatnim
w 2019 roku spotkaniu Andrzej Konarski przedstawił skalę zniszczeń powojennego Wrocławia (16.12).

W 2020 roku ilość spotkań była ograniczona ze względu na pandemię. W styczniu Edward Kulesza zaprezentował swoje opracowanie dotyczące wrocławskich pomników (27.01). Po przerwie, w październiku Piotr Popów przybliżył historię i topografię osiedla Huby, gdzie spędził dzieciństwo i młodość (26.10). W listopadzie Stanisław Wolny mówił o losach swojej rodziny związanej z Księżem Małym (30.11).

Rok 2021, to także okres ograniczonych spotkań. W marcu prezes TMW Zbigniew Magdziarz wprowadził członków sekcji w historię TMW
z okazji 65-lecia organizacji (28.03). W kwietniu dr Irena Petruk przedstawiła historię swojej rodziny, przybyłej do Wrocławia z rumuńskiej Bukowiny (25.04). W maju Katarzyna Kułakowska oprowadziła grupę po osiedlu wrocławskich radiowców, przypominając najbardziej znane postacie z tego środowiska (30.05). W czerwcu prezydent Stanisław Skąpski omówił swoją działalność na stanowisku prezydenta Wrocławia, akcentując swój wkład w rewaloryzację Rynku (27.06). We wrześniu dr Grażyna Trzaskowska przypomniała historię wrocławskich cmentarzy wojennych, a w październiku dr Jacek Ossowski przedstawił swoje dzieje rodzinne (31.10.). W listopadzie Kamilla Jasińska przygotowała prezentację dotyczącą eksterminacji polskich profesorów i związek z Wrocławiem tych którzy przeżyli (28.11). Rok zakończyła Małgorzata Tokarz prezentując swoją książkę o pięciu pokoleniach wrocławian w swojej rodzinie (11.12).

Rok 2022 rozpoczął się wystąpieniem Benedykta Szychowiaka, dotyczącym dziejów wrocławskiej Polleny (31.01). W lutym dr hab. Bożena Grzegorczyk wygłosiła wykład o pałacach-instytucjach w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu (28.02). W marcu Benedykt Szychowiak kontynuował opowieść o historii wrocławskiej Polleny (28.03). W kwietniu Piotr Popów przybliżył sylwetkę rzeźbiarza Alfreda Vocke (25.04) W czerwcu dr Maria Zwierz omówiła działalność Hansa Poelziga, przy okazji wystawy poświęconej znanemu architektowi
w Muzeum Architektury (27.06). We wrześniu Katarzyna Kułakowska przypomniała popularnego twórcę Andrzeja Waligórskiego (26.09).

Sekcja patronuje „Kalendarzowi Wrocławskiemu”, niektórzy z jej członków przygotowują teksty do kultowego rocznika TMW.

Halina Okólska
Przewodnicząca Sekcji


Wykłady, prelekcje, prezentacje
w ramach spotkań Sekcji Pokolenie Powojenne